Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> The invention of the copy machine Issue: 2006-1 Section: Science
English

 

Можете ли да си представите живота без копирната машина? Вероятно не. Добре кой знае, че този световно използван канцеларски уред, всъщност е изобретен от българин? Не много, затова ние ще ви представим човека, който е направил малка стъпка за човечеството и голяма за България. Този човек бешеГеорги Наджаков, който е станал един от най`известните изобретатели на модерното време. А той открива така наречения ксерокс. Но кой е човекът, който стои зад това блестящо събитие?

 

Георги Наджаков е един от най`известните български физици. Той е роден на 26 декември 1896г. в градДупница. Там учил математика и физика и завършил Софийският университет. След първия семестър отишал в армията. Там спечелил офицерски пост, обучавал новобранци и взел участие в няколко битки. Когато напуснал армията,Наджаковпродължил следването си.Като боец на фронта му били признати по един семестър за всяка година в армията. През 1920г., след като е посещавал лекции само четири семестъра, завършва висшето си образование. Университетът му дал място на помощник физик. Неговите възможности били забелязани от Физико`математическия факултет, което позволило на Наджаковда учи в чужбина с Мария Кюри и Пол Ланжвен.

 

Преди да отиде в Париж той никога не бил виждал електрометри. За да обогати знанията си, чете книги през нощта и посещава лекции в Сорбоната и в Парижкия Университет. Докато бил в лабораторията на Ланжвин, Наджаков правил проучвания върху диелектрици и високоомни полупроводници. Като признание фондът на Софийският университет му отпуснал 5000лв. за материали. Неговите резултати били публикувани в България и те били първите научни публикации наГеорги Наджаков.

 

Физико`математическия факултет избралГеорги Наджаковкато доцент в катедрата по опитна физика. По време на работата си той ръководел курсове по експериментална физика и курс по елекрическо инжинерство, което включвало нови демонстрации и лабораторни експерименти. По`късно той станал професор по експериментална физика.

 

Георги Наджаков бил декан на Физико`математическия факултет и директор на

Софийския университет.

 

Заедно с преподавателските си дейности той продължил да работи върху фотоелектричните явления и открил фотоелектретното състояние на веществата. С това откритие той поставил името си в световната история на физиката и техниката. До края на живота си работи в тази научна сфера – той разработил и направил нови видове електрометри и патентовал някои от тях. Георги Наджаков спечелил световно признание и получил много награди. Починал на 24`ти февруари1981г.

 

Електрометрия

АкадемикГеорги Наджаков е първият, който създал физически апарт по нов стандарт. Тези апарати били по`скоро различни видове електрометъри. Четири електрометъра били оригинални. Той също предложил нов метод за измерване.

 

Заедно с Вера Постампирова, Георги Наджаков изобретил нов високо`системен електрометър. Също така създал и обичайна формула за всички елекрометри, които е изобретил. Той изградил сложна повърхност от квадранти. Отношението между ъгъла на отклонение на иглата и измервания потенциал било линейно в новия елетрометър.

 

Фотоелектрети

През септември1925 българският физик Георги Наджаков пристига в Париж и отива при Пол Ланжвенда го помоли да работи в неговата лаборатория. Той искал да работи над фотоелектричния ефект. След работата си в Париж той се върнал в България и продължил да работи върху фотоелектрети. През 1937 той открил постоянната вътрешна фотополяризация. Той използвал светлина и електричество, за да направи електрети.Новите електрети бяха наре` чени фотоелектрети. Предишният вид електрети, който беше получен от топлина и електричество, бяха наречени от него термоелектрети.

 

На 22 юни1937г., считаната дата на откритиет,Пол Ланжвенсъобщил на Френската Академия на науката. Съобщение за откритието беше публикувано в списанието на Академията (Sur une nouvelle espèce de polarisatiron permanente des dielectriques) и в немското списаниеPhysikalische Zeitschrift.   Откриването на фотоелектретното състояние било най`значимият резултат на Георги Наджаков. Той узаконява своето авторство в България едва през 1981г.

Защо той е чакал толкова много, за да легализира своето откритие в неговата собствена страна? Той е обяснил:Изчаквах да видя какво приложение ще намери то Сега неговото откритие е на първо място в Златната Книга на българските откриватели.

 

Приложение на откритията на Наджаков

Изследователски групи в Русия, Япония, Бразилияи Съединените щати бяха започнали научни дейности. Откритието станало база за развитието на класическатаелектрофотография. Приложен е в практиката, в производството на копирни машини и снимки от космическите спътници и в сферата на невакумната телевизионна техника, запаметяващи устройства и т.н.

 

Интересът към фотоелектричните ефекти и полу`управлението нараства. Ще завършим статията с думите на Наджаков: Имах своя собствена идея. А това е най`важното.Защото можеш да имаш най-скъпи уреди, най-модерна апаратура - нямаш ли собствена идея, откритие няма да направиш

Затова нека да последваме нашите идеи. Те могат да се превърнат в нещо добро, интересно и полезно.

 

 

Bibliography

 • www.issp.bas.bg/lab/ephi/Museum/acad_GNadjakov/GN01-page2.html
 • www.wikipedia.org
 • A.Vavrek, Half century from the discovery of the photoelectrets, Association of the physicists in Bulgaria, 1986, book 4, pages 36-40
 • Science and life № 10, 2002, 111-115
 • www.segabg.com/online/article.asp?issueid=1498§ionid=6&id=00011

 

Iconography

 • www.issp.bas.bg/lab/ephi/Museum/acad_GNadjakov/GN01-page2.html
 • www.issp.bas.bg/lab/ephi/Museum/acad_GNadjakov/gn01-41.jpg
 • www.issp.bas.bg/lab/ephi/Museum/acad_GNadjakov/GN11-page3.html
 • eDecember 10, 2004
 • www.faxexpress.com/graphics/samsung/samsung-scx-5315f.jpg
 • www.orau.org/ptp/collection/electrometers/largedolezalek.htm
 • www3.uj.edu.pl/Muzeum/angielski/images/elektrostatyczna.jpg
 • www.digitalsystemcopiers.com/Minolta_DI_183F_%20Copier_specs.html
 • www.dpreview.com/news/0308/minolta/diamgez1-angle.jpg
 • http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/main/satellite/satel05.jpg