Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> Brain waves Issue: 2010-2 Section: 14-16

English

 

Brain Waves

 

Julia, beni duyabiliyor musun?

Duymak diye mırıldandı Julia. Tamamen bilinçsiz değildi. Ama buna yakındı. Yani, aynen istediği durumdaydı doktorun. Hayal dünyasına dalıp gitmişti. Göstergelere bakan Twersky kendi kendine başını salladı. Şimdi Julia’nın teta dalgaları baskındı. Yani kız, uykuyla uyanıklık arasında bir yerdeydi. Teta dalgaları yaratıcılıkla, rüyalarla, fantezilerle ilgiliydi.

Bir süre sonra teta dalgalarının sıklığı ve genişliği azalınca delta dalgaları baskınlaşmaya başladı. Bu dalgaların oranı daha düşüktü. Diğerlerine kıyasla yalnızca 2 hertz idi. Ama yoğunlukları daha fazla idi. Julia şimdi derin bir uykuya dalmıştı ama rüya görmüyordu. Bilinçaltı sonunda devreye girmişti.

Usta yazar Adam Fawer, bu ustalığını aynı şekilde eserine de yansıtmış. Hasta ile doktor arasında geçen bu kısa bölüm Adam Fawer’in Olasılıksız adlı romanında geçmektedir. Kitapta geçen bu diyalogda beyin dalgalarından bahsedilmektedir.

Günlük hayatta yapmış olduğumuz hareketler, düşünceler sonucunda bu dalgalar meydana gelir. Bir başka anlamda, beynimizin durumlarına göre bu dalgalar devreye girer. Bu dalgalar diyorum çünkü, 4 çeşit beyin dalgası vardır. Bunlar alfa, beta, teta ve deltadır.

Beyin dalgalarından alfa, rahat ve huzurlu olduğumuz anlarda görülür. Saniyede 7,5 – 12 hertz arasında görüntülenen bu beyin dalgası, bir görülüp bir kaybolur. Yani, sürekli mevcut değildir. Beynimizde alfa dalgaları baskınken yaptığımız işlerde daha başarılı oluruz. Albert Einstein’ın Kompleks Matematik sorularını çözerken, beyninde alfa dalgalarının yoğun olduğu düşünülüyor. Çünkü, bu beyin dalgası beyinde yoğun olduğu sıralarda boş bir beyin söz konusudur. Boş beyinden kastedilen bilinçsiz ve uyuşuk olmak değil, aksine beynin olayları ve sorunları en iyi şekilde algılayabilme ve çözümleme durumunda olmasıdır. İngiliz fizikçi Richard Caton, 1875 yılında beyin dalgalarının çıkardığı elektrik akımını keşfetti.

Alman psikiyatrist Hans Berger ise 1929 yılında alfa ritmiyle ilgili ilk raporunu yazdı. Çalışmalarına 1925 yılında başlayan Hans Berger, beynin ürettiği elektrik akımlarının kağıt üzerine grafikler halinde kayıt edilebileceğini göstermiştir. Bu kayıt metoduna elektroensefalografi (EEG) adını vermiştir.

Diğer bir beyin dalgası olan beta ise meşgul olduğumuz sıralarda görülen beyin dalgasıdır. Saniyede 13 – 30 hertz arasında görüntülenebilen bu dalgalar hızlı, seri ve inişli – çıkışlı dalgalardır. Yoğun geçen bir toplantı esnasında meşgul olduğumuz için beta dalgaları görülür. Bu dalgaların frekansı arttıkça stres, gerginlik, öfke gibi durumlar meydana gelir. Beta dalgaları beyinde yoğun olduğu sıralarda sorunlara çözüm üretilebilir. Dinamizm, konsantrasyon gibi durumlarda görülen bu dalga Yaşam Dalgası olarak da adlandırılabilir.

Gelelim teta dalgasına. Bu dalgalar beyinde baskınken sanatsal yetenekler zirve yapar. Bir nevi Yetenek Dalgası dır. Bu dalga stresin hiç olmadığı sıralarda görüntülenir. 4 – 8 hertz arasında olan bu dalga, öğrenmenin en yüksek boyutuna geçmeden önce görülür. Sanat alanında, özellikle resim ve müzik dallarında yapılan çalışmalar sırasında beyinde teta dalgaları en yüksek seviyedeyken, alfa dalgaları en düşük seviyededir.

Teta dalgaları, delta dalgası ile birlikte yaratıcılıkla ilgilidir. Bu dalgaların beynimizin içine doğru odaklanmamızı sağladığı, bu sayede yaratıcı fikirlerin üretildiği belirtiliyor. Bu dalgaların en aktif olduğu zaman uykudan uyanma dönemidir. Descartes fikirlerini yatakta, yarı uykulu bir şekilde bulurmuş. Bu sıralarda aktif olan delta dalgaları 0 – 4 hertz arasında görüntülenir. Düzensiz bir şekilde görüntülenen delta dalgaları baskınken, beyin dış dünyadan kopar ve içeri odaklanır. Bilinçsiz bir zihin durumunda, derin uyku esnasında, beynimizin en az çalıştığı sıralarda bu dalga hakimdir. Bu beyin dalgasının aktif olduğu sıralarda büyüme hormonu salgılanır. İngiliz bilim adamı W. Gray Walter delta dalgalarının kaşifi olarak bilinir.

 

Go to page 2