Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> History of philosophy Issue: 2005-3 Section: Other

English

 

Aristotle

Той е роден в Стагира и е обучаван от Платон. Когато Платон умрял Аристотел се завърнал в родната Македония, където той би трябвало да обучава сина на Филип, Александър (Велики). Той се е завърнал в Атина с одобрението на Александър през 335 и основал свое училище в Луцеум, прекарвайки повече от живота си там, занимавайки се с търсене, учене и писане. Целта на логическата монография на Аристотел (знайна колективно като Орагон) е да създаде универсален метод на разсъждение чрез средства, чрез които да е възможно да научиш всичко, което има да се знае за реалността. В Метафизиката Аристотел се е опитал да оправдае цялото начинание като го обобщава в една теоретична наука за това да бъдеш. Независимо, че Аристотел е отхвърлял теорията на Платон за формите, той създал своя визия за ултимална реалност, включваща вечното съществуване на действителността. Върху душата използва понятието на холоморпхически съчетания, за да създаде детайлно описание на функциите излагани от живите същества – зеленчуци, животни и хора - и да обясни използването на чувства и причини за постигане на истинско знание. Фактът, че Аристотел се интересувал не само от научно обяснение за човешката природа е очевидно от дискутирането на литературно творчество (предимно трагедия) в поетиката и методите на убеждение в реториката.

Философията е една от най-старите науки в света.Името идва от гръцкото philosophos, любител на мъдростта. Терминът, обаче, има още няколко значения. Разделена е на 3 главни части – Древна Философия, Средновековна и Модерна.

 

Древната философия се смята че е от 3 различни века – Гръцка, Елинска и Късна. Но ще попитате защо Гръцки? Отговора е в тяхната култура. Гърците са имали богата митология и това довело до само-оценяване и самооправдаване. Втората епоха – Елинската застъпва Елинския период (от Александър Велики, 323в. преди Христа, до Клеопатра, 30в. Преди Христа) и ранната Римска империя (30в. Преди Христа до смъртта на Александър ....., 235 след Христа).

 

Thomas Aquinas

Томас Aквински е ученикът на Алберт Велики, брилянтен доминикански експерименталист. Томас е представил повторно Аристотел на Християнството. Той вярвал, че няма противоречие между съдбата и светския разсъдък. Той вярвал че Аристотел е достигнал до апогея в човешкия стремеж към истина и така приел философията на Аристотел като рамка в създаването на неговата богословска и философска гледна точка. Той е бил професор в престижния Парижки университет. Томас Aквински е бил съвременен образ на СВ. Бонавентуре, чиито подходи се отличавали смислово от тези на Томас.

 

 

 

След екзекуцията на Сократ, неговия ученик Платон създал първата обширна философска система и основал Академия, първото формално философско училище. Платон се сражавал за да докаже, че това учение трябва да е универсално, а не за определени личности. За да познава определено живо същество, човек трябва да знае какво е да си него като цяло. Иначе няма да може да забележи определени характеристики в това същество. Тези всемирни знания според Платон са били главни елементи, на който света е бил основан. Наречени са Формите или Платоновите идеи. Математиката дава едни от най-очевидни случаи на тези Форми. Те не са сетивни, а аргументативни. Те се усещат чрез мозъка, не чрез органите. Светът на Платоновите Идеи е не сменящите се Форми на нещата. Философите трябва да се отдалечат от този свят на явления и да се концентрират върху света на Формите. Платон, в най-известната си работа – Републиката, казва че светът ще е идеален, когато философите са царе и царете са философи. Той вярва че философите – царе са истинска справедливост, и основано на тяхното знание за Формите, те ще достигнат справедливост във всички аспекти на обществото.

Един от най-брилянтните философи е Аристотел.

 

Go to page 1