Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> Gogu Constantinescu The Invention with Outstanding Impacts o Issue: 2012-3 Section: 17-19

English

 

Stiinta este un factor in viata noastra care a devenit atat de important, incat abia daca ne-am putea imagine unde lumea ar fi ajuns fara deosebita ei influenta. În acest domeniu decisiv, multe personalități au reușit să lase o amprentă impresionantă pe cursul istoriei prin invențiile și descoperirile lor ingenioase si extrem de utile. Cu toate acestea, știința și invențiile sale nu sunt singurele lucruri ce au deținut un rol semnificant în tercutul civilizației nostre.

Încă de la începuturile sale, această planetă, pe care noi o numim cu atâta drag Terra, a fost organizată si reorganizată de războaiele care solicitau o șansă la resursele sale și la cucerirea teritoriilor oferite de aceasta. Oricare parte ar fi fost declarată învingătoare, schimbările suferite de omenire erau egale in ceea ce privea esența lor.

Datorită eforturilor sale inovatoare în domeniul fizicii, Gogu Constantinescu a devenit un nume ce va rămâne multă vreme în istoria invențiilor cu rol decisiv în cursul evenimentelor importante ale acestei lumi.

Celebritatea inginerului i-a fost adusă, în mare parte, de invenția sa din anii dramatici ai Primului Război Mondial, când ajutorul său acordat aviației aliate a reprezentat detaliul necesar amiralității engleze să-și capete supremația pe câmpul de luptă aerian.

După înscrierea în concursul organizat de forțele engleze pentru eficientizarea propriilor sisteme de tragere montate pe avioane, Constantinescu realizează dispozitivul numit de el "Constantinescu Fire Control Gear". Acesta făcea posibil tirul mitralierelor printre palele elicelor cu o frecvenţă acordată cu viteza de rotaţie a acestora. Prin urmare, ritmul de tragere a crescut la 1200 de gloanţe pe minut pentru fiecare dintre cele două mitraliere montate la stînga şi la dreapta elicei. În urma succesului amiralității engleze, aceasta a fost de acord cu finanțarea cercetărilor lui Constantinescu prin amenajarea unui laborator, în care inventatorul urmează să pună bazele următoarei inovații aduse fizicii.

Încă din 1901, inginerul, acum recunoscut pe plan mondial, avea în plan punerea în practică a ideilor legate de o nouă teorie, acesta a elaborând, astfel, teoria sonicității, lucru care a condus la crearea unui nou domeniu în fizică, purtând numele descoperirii, sonicitatea.

Sonicitatea este știința transmiterii energiei mecanice prin intermediul vibrațiilor. Având ca punct de plecare teoria acordurilor muzicale, Gogu Constantinescu a găsit legile pentru transmiterea puterii mecanice la distanță prin oscilațiile care se propagă în medii constante (lichide sau solide), datorită elasticității lor. La conferința de la Academia Română

din data de 14 noiembrie 1919, Gogu Constantinescu a prezentat multiplele moduri de funcționare ale sonicității în domeniul transportului, al energeticii si al forajelor petroliere. A descoperit că aceste fenomene își aveau analogiile nu numai în proprietățile undelor sonore și ale legilor armonice, dar și în circuitele de curent alternativ. Prototipuri ale forajelor de roci funcționând pe planul sistemului de percuție, precum și sisteme rotative polifazate erau deja demonstrate in 1913. Îndată ce Constantinescu a fundat teoria sonicității, el a folosit-o pentru a-i oferi lumii invenții precum motorul sonic, pompa sonica și ciocanul sonic.

Un aspect important al muncii sale a fost acela de al promovării utilizării betonului armat. Din cauza numeroaselor rezultate dezastruoase ale acestei metode in varii zone ale Europei, o reușita a inventatorului era o datorie greu de îndeplinit. Aceste rezultate nefericite sunt exemplificate de podul Celestial Globe de la Expoziția Universală din Paris din 1900 și hotelul Black bear din Basle din 1903. Gogu Constantinescu a construit, in ciuda acestor elemente descurajatoare, primul pod de beton armat cu traverse drepte din România, a consolidat cupola Palatului Parlamentului, lucrări care dăinuie și azi.

Totodată, Gogu Constantinescu a reușit să demonstreze o teorie care nu era acceptată de către manualele de fizică și care susținea compresia lichidelor ca fiind posibilă. Din moment ce este nevoie de cantitate mare de presiune pentru a obține puțină compresie, corpurile solide si apa erau considerate ca fiind incompresibile. Totuși, materia este alcătuită din atomi și, în realitate, aceștia sunt relativ depărtați unul de celălalt, astfel materia putând fi văzută, în mare parte, ca spațiu gol. Chiar dacă forțele dintre molecule provoacă o rezistență împotriva compresiei lor, aces lucru nu este imposibil, cum afirma și demonstrația savantului român.

Printre succesele sale, Gogu deține titlul primului om de știință care să plănuiască și să construiască Convertorul Gogu Constantinescu, prima cutie de viteze automată, dispozitiv considerat de el ca fiind aplicabil în mod universal atât în industrie, vehicule cu motor, locomotive feroviare, nave maritime, tancuri militare, cât și în privința tractoarelor agricole. Ideea sa era de a produce o mașină a poporului nu foarte scumpă, care ar fi putut călători aproximativ 160 kilometri cu un consum de numai 3-4 litri de petrol la cele mai utilizate viteze de 50-70 km/h. Gogu a ajuns la aceste rezultate numerice în urma realizării unui sondaj al vitezelor medii de circulație și și-a proiectat mașina astfel încăt să îi aducă beneficii majorității populației, decât să poată circula cu o viteză mai mare, însă sa fie disponibila doar unei minorități privilegiate. Asfelt, el a folosit un monocilindru ieftin, cu o răcire a aerului în doi timpi si o capacitate de 0.5 litri, alături de cutia de viteze automată, care vor elimina convenționala cutie de viteze si ambreajul.

Aplicând noua teorie în numeroase invenții precum motorul sonic, pompa sonică și ciocanul sonic, solicitarea inventatorului de către armata britanică nu întârzie să apară, aceștia susținându-l în crearea sonarului. Noul dispozitiv a fost, de asemenea, folosit cu succes de englezi, aducându-i românului, în anul 1965, titlul de Doctor Honoris Causa al Universiății Politehnice din București și membru al Academiei Române.

În urma unei vieți dedicate științei, Gogu Constantinescu se stinge din viață în același an în care recunoașterea oficială i-a fost oferită, lăsând în urmă rodul muncii sale, care a reușit să influențeze într-un mod semnificativ istoria.

 

Bibliography