Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

English

 

Günümüzde artık uzaklık kavramı eski anlamının çok dışında. Gelişen teknolojiyle birlikte uzakları yakın yapmayı insanoğlu başarmıştır. Geçmişte de uzun mesafeleri daha kısa zamanda kat etme isteği insana önce tekerlek sonra da buhar fikirlerini verdi.

Tekerleği üreten insanoğlu yolculuk süresini kısaltmak için hızlı araç üretimine yöneldi. Buda üretilen araçlarda buhar ı kullanma fikrini gündeme getirdi. Buhar sayesinde makine gücü ile çalışan araçlar üretildi. Bunun ilk örneği 1680 yılında Newton tarafından verildi. Üretilen bu araç ilk defa insan gücü dışında hareket ettiği için Newton bu araca otomobil adını vermiştir.

Bu tarihden sonra buharın kullanımı daha çok lokomotif alanında gelişti. İlk olarak lokomotifde buharın kullanımı D. Robinson tarafından düşünüldü ve bu Trewithick’e ilham verdi. Lokomotifi raylar üzerinde ilk kez yürüten Trewithick’ten sonra en gelişmiş lokomotif modelleri Stephenson tarafından çizildi.

Stephenson babasının da çalıştığı Killing-Worth kömür ocaklarında çalışmaya başladı.

Onun görevi ocağa kömür atmaktı. Çalışırken buharlı makine ilgisini o kadar çok çekti ki onu incelerken çalışma hatalarını bile fark etti.

Sonraki yıllarda kendisini geliştirerek önceden çalıştığı Killing-Worth kömür ocağına teknisyen olarak girdi.

O bunları yaparken aynı zamanda lokomotiflerdeki gelişmelerle ilgilendi ve daha önceki basit modele göre tamamen yeni ve daha iyi bir makine icat etti.

 

Çalışma Şekli

Lokomotifler 2 temel maddeyle çalışır.

 

1. Buhar

2. Elektrik

 

Buharlı Lokomotif

Bu lokomotifler raylar üzerinde 100 yılı aşkın süredir kullanılır.

Bu lokomotifler özellikle vagonlarla yük taşımacılığında kullanılır.

çağdaş bir lokomotifte 2 ana bölüm bulunur:

 

1.  Buhar Kazanı

2.  Dingilleri Hareket Ettiren Mekanizma

Buharlı Lokomotiflerin Çalışma Şekli

Lokomotifler kömür yakılarak çalıştırılırlar.

Lokomotifin 2 ana bölümünden biri olan buharlı kazanın altında kömür yakılır ve bu pistonlara gönderilir ve buharı oluşturur böylece tekerlerin dönmesi sağlanır. Bu tür lokomotiflerin tehlikeleri de mevcuttur. Örneğin;buhar kazanlarında kullanılan besleme suyu zamanla kazanı aşındırır ve patlamalara neden olur.

Elektrikli Lokomotifler

20.yy başlarında görülen bu lokomotifler çeşitli stil ve güçte üretildi.

Günümüzde 8000KW ta kadar yükseltilebilen güce sahip bu lokomotifler kullanım kolaylığı ve bakım kolaylığı açıcınsan avantajlıdır.

2 türü vardır:

 

1) Dizel Motoru Olanlar

2) Elektriği Dışardan Sağlayanlar

 

Dizel motoru kullanan lokomotifler 1 yada 2 dizel motoruyla çalışır. Lokomotifte enerji hidrolik yada elektrik akımıyla aktarılır. Hidrolik aktarma dizel motorun hareketinden sonra oluşur.

Diğer tür gerekli olan elektriği demiryolu üzerinde gerili olan bir telden sağlar. Bu telden gelen elektrikle çalışan jeneratör elektrik akımını pistonlara gönderdiği için pistonlar döner.

Yük ve yolcu taşımacılığının gelişmesiyle trenler oluştu.

Hızı ve kapasitesi gelişen teknolojiyle artırılabilen trenler günümüzde metro,hızlı tren gibi farklı çeşitlere sahiptir.

Trenler taşımacılıkta geçmişten beridir büyük öneme sahiptir. Lokomotif trenin atasıdır ve günümüz yaşantısını daha kolay hale getirir.

 

Iconography

· www.sapiensman.com/old_trains/english.htm, Webmaster

· www.britannica.com/ebc/art-14511/George-Stephenson, Encyclopaedia Britannica, 15 July 2008

· www.eyewitnesstohistory.com/tomthumb.htm,Ibis Communications, 14 July 2008

 

English