Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> Editorial 2-2011 Issue: 2011-2 Section: Editorials

English

Romanian

Bulgarian

Turkis

Italian

 

Το Περιοδικό EPM Προτάσεις για ποιότητα

 

Prof. Dr. Eng. Elena Helerea

 

Στόχοι και επιχειρήματα του Περιοδικού EPM

Το Περιοδικό EPM, το οποίο γιορτάζει ήδη εννέα χρόνια έκδοσης, κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη παραδοσιακή μορφή, όσο και με τη μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού σε σχολεία και πανεπιστήμια. Η ποιότητα του περιοδικού συνεχώς βελτιώνεται με τη σωστή επιλογή άρθρων αλλά και με την ενσωμάτωση, τελευταία, νέων εκδοτικών ομάδων από σχολεία και πανεπιστήμια, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές χώρες.

Η πολυσύνθετη αποστολή του Περιοδικού ΕPM, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικές, οικονομικές, οικολογικές, ηθικές, φιλοσοφικές απόψεις και τις αρχές της διδακτικής, στοχεύει στο να διαμορφώσει τις πολύπλευρες μαθησιακές ικανότητες των νέων και να συμπληρώσει έτσι το ηθικό και αισθητικό προφίλ τους.

Το Περιοδικό EPM είναι μια περιοδική έκδοση η οποία εκδίδεται από νέους για νέους, και σκοπεύει να διαμορφώσει ένα κριτικό πνεύμα αξιολόγησης δεδομένων και γεγονότων τα οποία οδήγησαν στην υλοποίηση και την ανάπτυξη των επιστημών, των τεχνικών και της τεχνολογίας.

Η ιστορία των Επιστημών (φυσικών, κοινωνικών), η οποία ασχολείται με την εξέλιξη της πειραματικής γνώσης με βάση την αναζήτηση αιτίου και αιτιατού, περιγράφει τα φαινόμενα και τις εξελίξεις από το φυσικό κόσμο και την κοινωνία των ανθρώπων. Ο Thomas Kuhn ισχυρίζεται ότι η Επιστήμη πάντοτε χρησιμοποιούσε ένα «παράδειγμα» (ένα συνδυασμό υποθέσεων, νόμων, και πειραμάτων) και το πέρασμα από το ένα «παράδειγμα» στο άλλο, απαιτεί μερικές φορές τροποποίηση των επιστημονικών θεωριών. Ο ρόλος της ιστορίας των επιστημών είναι να ερμηνεύσει τις μεταβάσεις αυτές από το ένα «παράδειγμα» στο άλλο, απορρίπτοντας μεταφυσικές ερμηνείες.

Η ιστορία της Τεχνολογίας συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των υλικών, των ανθρώπινων πόρων, των εργαλείων και των ενεργειακών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν προϊόντα χρήσιμα για τον άνθρωπο, για την τροφή του, τη διαβίωσή του και την προστασία του.

Γιατί λοιπόν ένα περιοδικό να εστιάζεται στην ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας; Το κύριο επιχείρημα είναι ότι η ανθρώπινη κοινωνία προσλαμβάνει το παρελθόν, ζει εμπειρίες στο παρόν και ονειρεύεται το μέλλον για τη ζωή. Ο Leibniz θα έλεγε ότι «το μέλλον είναι γεμάτο από παρελθόν». Κάθε παλιά εμπειρία είναι ένα σημείο εκκίνησης για μία καινούργια. Και για να το θέσουμε διαφορετικά, αν έχεις γνωρίσει το παρελθόν, μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις το μέλλον. Από αυτήν την άποψη, το EPM, χρησιμοποιώντας την εξέλιξη των Επιστημών και της Τεχνολογίας σαν αναφορά για την πορεία του ανθρώπου, καθοδηγεί την προσπάθεια των νεαρών συγγραφέων να προσδιορίσουν το μέλλον μέσα από παραδείγματα του παρελθόντος.

Οι νεαροί συγγραφείς των άρθρων του EPM, με το πνεύμα ανησυχίας και το πάθος που τους διακρίνει, θα μπορούν να φέρουν ισχυρά επιχειρήματα για τις επιλογές των νέων ανθρώπων στα επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα. Και έτσι θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας με αποτελεσματικά εφόδια, βασισμένα στον ορθό λόγο.

Για τους νέους από τις διάφορες χώρες του κόσμου, το περιοδικό EPM, δίνει έμφαση και ενισχύει (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο) τα επιτεύγματα (επιστημονικά, τεχνικά) του πολιτισμού και της κουλτούρας μέσα από τη διάδοση επαρκούς πληροφορίας (ορθής, πολύπλευρης, συστημικής), ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και κυρίως ενδυναμώνει το αίσθημα της τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας συνέχειας.

 

Σχετική τεκμηρίωση

Για τους συγγραφείς του περιοδικού ΕPM, το βασικό ζητούμενο για τα άρθρα τους είναι να ερευνούν την επιστημονική και ιστορική αλήθεια, μέσα από επαρκή τεκμήρια. Ο βομβαρδισμός, όμως, πληροφοριών από το διαδίκτυο καθιστά δύσκολη την απόκτηση σχετικής πληροφορίας για μία καλή τεκμηρίωση. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποφασίσουν ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Γι αυτόν το λόγο, το πρώτο κριτήριο για την επιλογή τους θα πρέπει να είναι η ύπαρξη ενός συστήματος κρίσης των άρθρων τους (peer review). Η περίπτωση της Wikipedia δε συνιστάται, αφού ο καθένας μπορεί να προσθέσει πληροφορίες σ’ αυτήν την πλατφόρμα, οπότε η αξιοπιστία των πληροφοριών μπορεί να αμφισβητηθεί. Επιπλέον μία ιστοσελίδα που δεν ενημερώνεται είναι επίσης αμφισβητήσιμη πηγή ενημέρωσης.

Τα περιοδικά με επιτροπή κρίσης, τα οποία αξιολογούνται και κατατάσσονται με βάση την ποιότητά τους ενδείκνυνται για τεκμηρίωση.

Για παράδειγμα, τα περιοδικά από το δίκτυο ISI web of Knowledge, κατατάσσονται ανάλογα με το Δείκτη Απήχησης, Impact Factor (IF). Ο Δείκτης Απήχησης (IF) είναι ένας δείκτης ποιότητας για το περιεχόμενο των περιοδικών εκδόσεων, που καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Garfield, ιδρυτή του Ινστιτούτου Επιστημονικής Πληροφόρησης (ISI) και σήμερα παραρτήματος τoυ Thomson Reuters. O IF είναι ένα μέτρο της συχνότητας αναφοράς που έχουν τα άρθρα ενός εντύπου σε ένα χρόνο ή μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα ο ετήσιος Δείκτης Απήχησης ενός περιοδικού υπολογίζεται ως ο λόγος των αναφορών (citations), που έγιναν ένα έτος για τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο ίδιο περιοδικό, προς το σύνολο των άρθρων που δημοσιεύτηκαν σ’ αυτό το περιοδικό τα δύο προηγούμενα χρόνια. Έτσι ένα περιοδικό με υψηλό IF δημοσιεύει πιο συχνά άρθρα που έχουν αναφορές, απ’ ότι εκείνα με χαμηλό IF. Μ’ αυτόν τον τρόπο ένα περιοδικό μπορεί να κριθεί για την ποιότητα της πληροφορίας που αναζητάει κάποιος.

Η ποιότητα του Περιοδικού EPM αξιολογείται επίσης από το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) των συγγραφέων. Για την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων τους, οι συγγραφείς έχουν υποβάλλει μία φόρμα υποβολής άρθρου, όπου αποδέχονται τη δημοσίευση της εργασίας τους στο Περιοδικό. Σε περίπτωση που η εργασία εμπεριέχει υλικό άλλων συγγραφέων, είναι υποχρεωτική η παράθεση σχετικών αναφορών ή η συναίνεση των δημιουργών τους.

Ελπίζοντας ότι τα άρθρα από το πεδίο της Ιστορίας των Επιστημών (βιολογία, χημεία, φυσική, κλπ) και της Τεχνολογίας (μετατροπή της ενέργειας του ανέμου, αξιοποίηση προϊόντων πετρελαίου, χρήση πυρηνικής ενέργειας κλπ) στο τεύχος αυτό θα ανοίξουν νέα μονοπάτια γνώσης, σας ευχόμαστε καλό διάβασμα και σας προσκαλούμε να έρθετε στη μεγάλη και φιλόξενη οικογένεια του EPM, είτε ως αναγνώστες είτε ως συγγραφείς.