Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> Editorial 2-2011 Issue: 2011-2 Section: Editorials

English

Greek

Bulgarian

Turkis

Italian

 

EPMagazine – Argumente pro calitate

 

Prof. Dr. Eng. Elena Helerea

 

Misiune şi Argumente pro EPM

Revista EPMagazine, care celebrează şapte anui de existenţa, în fiecare an cu trei numere, este difuzată în şcoli şi universităţi, în formă tradiţională, tipărită şi ca jurnal electronic. Calitatea revistei a crescut continuu, odată cu clarificarea strategiei jurnalului şi includerea de noi colective editoriale din şcoli şi universităţi, din diferite ţări.

Complexa misiune a revistei EPMagazine, în strânsă interconexiune cu aspecte ştiinţifice, economice, ergonomice, ecologice, morale, filozofice, instructiv-educative, are în vedere formarea competenţelor pluridisciplinare şi completarea profilului etic, estetic şi moral al tinerilor.

EPMagazine este o revistă produsă de tineri pentru tineri, care are ca ţel formarea spiritului critic de apreciere a datelor şi faptelor care au condus la fundamentarea şi dezvoltarea ştiinţelor, tehnicii şi tehnologiei.

Istoria ştiinţelor (naturale, sociale) cuprinde tratarea evoluţiei ansamblului de cunoştinţe bazate pe raţionamente şi experimente, care descriu fenomenele şi procesele din lumea naturală şi din societatea umană. Thomas Kuhn argumentează că întotdeauna ştiinţa implică paradigme (seturi de ipoteze, legităţi, practici) iar trecerea de la o paradigmă la alta implică uneori modificarea teoriilor stiinţifice. Este rolul istoriei ştiinţei să justifice tranziţiile de la o paradigmă la alta, cu respingerea supranaturalului.

O istorie a tehnicii şi tehnologiei estedirect legată de prezentarea evoluţiei resurselor materiale şi umane, a uneltelor şi sistemelor de energii utilizate pentru realizarea de produse utile omului, pentru hrană, adăpost şi protecţie.

De ce o revistă de istorie a ştiinţelor şi tehnologiei? Argumentul major este că societatea omenească percepe trecutul, trăieşte prezentul, şi visează viitorul. Leibniz afirma că “viitorul este plin de trecut”. Orice experienţă trecută este un punct de plecare spre nou. Altfel spus, dacă îţi cunoşti trecutul poţi descifra viitorul. In acest sens, EPMagazine, prin prezentarea evoluţiei ştiinţelor şi tehnologiei, ca modalitate de reflectare a condiţiei umane, marchează efortul tinerilor autori de definire a viitorului prin exemplele trecutului.

Insufleţiţi cu spirit de aventură şi pasiune, tinerii autori ai articolelor din revista EPMagazine pot aduce argumente solide în alegerea de către tineri a profesiilor ştiinţifice şi tehnice, pot contribui la o mai bună înţelegere a realităţii, cu instrumente eficiente de combatere a iraţionalismul.

Pentru tinerii din diferite ţări ale lumii, EPMagazine pune în valoare (pe plan naţional, european, mondial) produsele (ştiinţifice, tehnice) civilizaţiei şi culturii prin difuzarea de informaţii adecvate (corecte, multivalente, sistemice), încurajează iniţiativa, dezvoltă creativitatea, şi, mai ales, întăreşte sentimentului de continuitate culturală locală, naţională, europeană, mondială.

 

O documentare pertinentă

Pentru autorii din EPMagazine, grija majoră trebuie să fie respectarea adevărului ştiinţific şi istoric, printr-o bună documentare. Dar, explozia informaţiei oferite de internet face dificilă regăsirea informaţiei pertinente pentru o bună documentare. Autorii trebuie să decidă care sunt sursele adecvate de informare. In acest sens, primul criteriu de alegere a sursei de informare trebuie să fie existenţa pentru acea revistă a unui sistem de recenzie. Cazul wikipedia nu este recomandat: oricine poate adăuga/completa date pe această platformă, astfel că veridicitatea datelor poate fi pusă la îndoială! Un site care nu este actualizat, este, de asemenea îndoielnic ca sursă de documentare.

Recomandate pentru documentare sunt acele reviste care au comitete de recenzie, sunt evaluate şi ierarhizate. De exemplu, revistele din ISI web of Knowledge, care sunt ierarhizate după factorul de impact (IF). Factorul de impact este un indicator de calitate a informaţiilor din jurnale, propus în anii 1960 de către Eugene Garfield, creatorul Institutului de Informare Ştiinţifică (ISI), azi parte a Thomson Reuters. IF este o măsură a frecvenţei cu care articolele sunt citate într-un an sau o anumită peroadă de timp. Exemplu: factorul de impact anual al unei reviste este calculat ca raport între numărul de citări din anul curent a articolelor publicate în acea revista în doi ani precendenţi. Astfel, o revistă cu IF mare publică articole care sunt citate mult mai

des decât cele cu IF mic. Această revistă poate fi considerată relevantă pentru informaţia căutată.

Calitatea revistei EPMagazine este apreciată şi prin respectarea dreptului de autor. Din punct de vedere al drepturilor de autor ale creaţiilor originale despre istoria ştiinţelor şi tehnologiei prezentate în EPMagazine, aceste drepturi rămân ale autorilor, care, prin completarea Fişei de publicare, acceptă difuzarea creaţiilor lor în acest jurnal. In cazul în care creaţia încorporează materiale ale altor autori, este obligatorie citarea autorilor, şi/sau acordul corespunzător din partea acestora.

In speranţa că articole din prezentul volum din domeniul istoriei ştiinţelor (biologie, chimie) şi al tehnologiei (conversia energiei eoliane, extracţia resurselor petroliere, obţinerea energiei nucleare etc.) vă vor deschide noi căi de cunoaştere, vă dorim lectură plăcută şi vă invităm să intraţi în larga şi inimoasa casă a jurnalului EPM, ca cititori şi/sau ca autori.