Math   Science   Chemistry   Economics   Biology   News   Search

> Editorial 2-2011 Issue: 2011-2 Section: Editorials

English

Romanian

Greek

Bulgarian

Italian

 

Editorial

 

Prof. Dr. Eng. Elena Helerea

Avrupa Çocukları Dergisi İçin Görevler ve Veriler

Üç adet yıllık sayısıyla dokuzuncu yılını kutlayan Avrupa Çocukları Dergisi hem geleneksel basılı şeklinde hem de dijital dergi formatında üniversitelerde ve okullarda dağıtılmaktadır. Dergi kalitesi, farklı ülkelerin okullarından gelen editör ekiplerinin katılımı ve yayım kalitesinin açıklığa kavuşturulmasıyla birlikte hep var olmuştur.

AÇD’nin, bilimsel, ekonomik, ergonomik, ekolojik, ahlaki, felsefi ve yönlendirici-eğitici yönleriyle sıkı bir ilişki içinde olan karmaşık görevi, gençliğin çok taraflı yeterliliklerini şekillendirmeyi ve onların ahlaki, estetik ve etik benliklerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

AÇD süregelen ve gelişen bilim, teknoloji ve tekniği takdir etmenin eleştirel ruhunu şekillendirmeyi amaçlayan, gençlik tarafından gençlik için çıkarılan süreli bir yayındır.

Bilim tarihi (tabii ve sosyal), doğal dünya ve insan toplumunun olgu ve süreçlerini açıklayan deneysel bilgi ve anlamlandırma süreçlerinin evrimi ile ilgilenmeyi kapsar. Thomas Khun bilimin daima paradigmaları (hipotezler, kanunlar ve uygulamalar dizisi) kullandığını ve bir paradigmadan diğerine geçişin kimi zaman bilimsel kuramların değiştirilmesini gerektirdiğini söylemiştir. Bilim tarihinin rolü, doğaüstünü reddederek bir paradigmadan diğerine geçişi belgelemektir.

Tekniğin ve teknolojinin tarihi doğrudan doğruya, insanlığın barınma, yiyecek ve korunma ihtiyaçlarını gidermeye yönelik araçlar elde etmek için kullanılan, materyal ve insan kaynaklarının evrimi ve araç gereç ve enerji sistemleri ile ilgilidir.

Öyleyse neden bilim ve teknoloji tarihine odaklanan bir dergi? Temel nokta şudur ki insan toplumu geçmişi özümser, şu anı tecrübe eder ve geleceği hala eder. Leibniz bunu “gelecek geçmişle doludur” sözüyle vurgulayacaktır. Her geçmiş tecrübe yeniye doğru atılmış bir ilk adımdır. Başka bir yönden düşünürsek; eğer geçmişle ilgilenirsen geleceğin şifrelerini çözebilirsin. Bu anlamda AÇD, insanların koşullarını yansıtma yöntemi olan bilim ve teknolojinin evrimini sunarak, genç yazarların geçmişin örneklerinden geleceği tarif etme çabalarına yer verir.

Macera ruhu ve tutkudan ilham alan AÇD’nin genç makale yazarları gençlerin bilimsel ve teknik uzmanlık tercihlerine elle tutulur kanıtlar sunabilir ve böylece yetkin mantıksızlıkla savaşım araçları ile gerçeğin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilirler.

AÇD dünyanın farklı ülkelerinden gençler için uygarlık ve kültür ürünlerini (bilimsel ve teknik), gerekli bilginin (doğru, çok değerlikli ve sistemli) dağıtımı ile (ulusal çapta, Avrupa, dünya çapında) vurgular ve desteklerler, yaratıcılığı geliştirir ve çoğunlukla yerel, ulusal, Avrupa çapında ve küresel devamlılığı teşvik eder.

 

İlgili Belgelendirme

AÇD yazarları için en temel kaygı anlamlı belgeleme yoluyla bilimsel ve tarihi doğruları gözlemlemek olmalıdır. Ne var ki, internet kaynaklı bilgi patlaması iyi bir belgeleme için ilgili bilgiye ulaşmayı zora sokmuştur. Yazarlar hangilerinin doğru bilgi kaynakları olduğuna karar vermelidirler. Bu bağlamda bilgi kaynağı seçimindeki ilk kriter söz konusu derginin bir hakem sisteminin varlığı olmalıdır. Wikipedia durumu önerilmemektedir (herkes bu platforma bilgi girişi ya da eklemesi yapabilir, bu yüzden verilerin doğruluğundan şüphe edilebilir!). Güncellenmeyen bir site de belgeleme kaynağı olarak aynı derecede şüphelidir.

Değerlendirmeye tabi tutulan ve hiyerarşiye alınan hakemli dergiler belgeleme için tavsiye edilir. Örneğin, etki faktörüne (IF) göre sıralandırılan ISI bilgi ağındaki dergiler. Kalite faktörü, şuanda Thomson Reuters’in bir parçası olan Bilimsel Bilgi Enstitüsü’nün kurucusu olan Garfield tarafından 1960lı yıllarda ortaya atılan süreli yayınlardaki bilginin kalite ölçütüdür. Etki faktörü bir makaleden bir yılda yada belli bir dönemde yapılan alıntı sıklığı ölçeğidir. Örnek: Bir derginin yıllık etki faktörü, içinde bulunulan yılın söz konusu dergideki

araştırmalardan yapılan alıntı sayısıyla önceki iki yıldaki alıntı sayıları arasındaki oran olarak hesaplanır. Böylelikle yüksek etki oranına sahip dergiler düşük etki oranına sahip dergilerdekinden daha fazla alıntı yapılan makale yayımlar. Bu dergi araştırılan bilgi içi alakalı bulunabilir.

AÇD’nin kalitesi telif hakkının incelenmesiyle de takdir edilebilir. AÇD’de ortaya konan bilim ve teknolojinin tarihiyle ilgili özgün yaratılar ile alınan telif hakkı açısından düşünüldüğünde bu haklar başvuru formu doldurarak eserlerinin bu süreli yayında dağıtımını kabul eden yazarların haklarıdır. Eserin diğer yazarların materyalleriyle birleşmesi durumunda yazarlara ve/veya ilgili onaylarına aftta bulunmak zorunludur.

Bilim (biyoloji, kimya, fizik v.b.) ve teknoloji (rüzgar enerjisinin dönüşümü, petrol kaynaklarının çıkarılması, nükleer enerjiye sahip olmak) tarihiyle ilgili bu sayıdaki makalelerin yeni bilgi yolları açmasını umarak sizlere keyifli okumalar diliyor ve sizi AÇD’nin büyük ve samimi yuvasına okuyucu ve/veya yazar olarak davet ediyoruz.